Skip Navigation Linksפתרון ותוצר - העסקת בני נוער
סיפור מסגרת וגזירת בעיה   סקירת ספרות   כלים לאיסוף ממצאים וניתוח   פתרון ותוצר   העבודה הכתובה

מקרא:

      - פתרון אפשרי

      - פתרון מועדף

      - הנמקה

      - סיכום הממצאים
הבעיה: אי תשלום על ימי התלמדות בניגוד לחוק העסקת בני נוער.

פתרון: בשיחה בקבוצה עלו מספר פתרונות לבעיה של ניצול בני נוער בעבודה בניגוד לחוק:

לבסוף הפתרון שהתקבל על דעתם של רוב חברי הקבוצה הוא: הקמתו של גוף עירוני מקומי, אשר יסייר בין מקומות העבודה ויבדוק את תנאי העבודה של בני הנוער במיוחד בחופשות. גוף זה יורכב מבני נוער חברי מועצת הנוער המקומית, ופקחים של הרשות המקומית. עם קבלת נתונים על ניצול ופעילות בניגוד לחוק הגוף יפנה לעובדים ולמעסיקים. הגוף ייעץ לבני הנוער למי לפנות כדי להתלונן ויממן פניה לבית הדין לענייניי עבודה.
כמו כן תהיה קופה שתסייע כלכלית לבני הנוער שיפוטרו מעבודתם עקב הגשת תלונה נגד המעסיק עד שימצאו עבודה אחרת.
פתרון זה נבחר כי הוא יפתור את רוב הקשיים שהועלו : יקל על בני הנוער להתלונן ואף יאתר מעסיקים המנצלים את העובדים, גוף מקומי יגרום למעורבות גדולה יותר של בני הנוער תושבי המקום בנעשה בעירם, גוף זה ימלא את המקום של השלטון המרכזי: פקחי התמ"ת שאינם מצליחים לסייע לבני הנוער.
בניגוד לפתרון אחר שהוצע לפיו יש לחלק עלוני מידע לבני הנוער, שהוא פתרון חלקי בלבד, שכן עצם הידיעה של בני נוער על זכיותיהם במסגרת החוק, לא בהכרח תעודד אותם להתלונן ובכך ללחוץ על המעסיקים לנהוג בהתאם לחוק ולמנוע ניצול.
תוצרים אפשריים לפתרון המוצע:

נייר עמדה
  • מרכיביו: תיאור המצב הקיים (חקיקה, פסיקה,דיונים בכנסת, כתבות, פעילות הרשות המקומית או משרד ממשלתי, פעילות גופים לא ממשלתיים, החברה האזרחית. וכו')
  • הגדרת וציון הבעיה או העוולה או הקושי שנמצאו לאחר ניתוח הממצאים(אי אכיפת החוק, התנגשויות בין אינטרסים של בעלי עניין שונים, פגיעה בזכויות אדם, חברתיות, מיעוטים וכו')
  • הצעת הפתרון המעשי האפשרי שכבר הוצע בחלק הקודם.
  • תיאור מפורט ככל האפשר של ביצוע הפתרון:פניה לגוף או האדם האחראי לביצוע הפתרון, קווים מפורטים לביצוע, תוך הגדרת השותפים לביצוע.

מאמר עיתונאי
  • מבנה המאמר
  • כותרת - המציגה את נושא המאמר
  • פתיח - כמה משפטי הקדמה, המציגים את הנושא בצורה מעניינת כדי לכבוש את לב הקורא.נציין כי המאמר פונה אל קהל הקוראים ומטרתו שקוראים רבים ככל האפשר יקראו אותו, כדי להשיג הד ציבורי.
  • גוף - החלק שמכיל את התיאור העיקרי של הדברים. בחלק זה הכתב מפרט את הנושא, מסתמך על מקורות ועל דברי אנשים, ונותן תיאור נרחב והסברים, תוך הצגת דעתו של הכותב במקרה זה הצגת הפתרון המעשי האפשרי לבעיה שהוצגה בתחילת המאמר.
  • למאמר יש כותרת ופתיח שתפקידם לכבוש את לב הקורא, אבל עיקר המאמר הוא התיאור המצוי בגוף המאמר ולא בפתיח. יש במאמר פירוט והרחבה .תוך שימוש בסגנון העיתונאי הכולל משפטים קולחים וברורים ככל האפשר.

תוצר לדוגמא: נייר עמדה

אנו בני נוער, בישוב, בדקנו את תנאי העסקתם של בני הנוער בישוב, במיוחד בחופשות. על פי הממצאים שבידינו עולה קיומו של פער גדול בין לשון חוק העסקת בני נוער (ראה בנספח), לבין תנאי העסקה של בני הנוער במקומות שונים כמו אולמות שמחה. זכויות העובדים של בני נוער נפגעות כתוצאה מתנאי העבודה. למרות שבחוק מצוין במפורש שיש לשלם לבני הנוער על ימי או שעות התלמדות, במציאות אין הדבר כך. למדנו שהבעיה הועלתה בדיונים בכנסת. מדי מספר חודשים, במיוחד בחופשות, מתפרסמים בעיתונות מאמרים המעלים את הבעיה למודעות הציבורית, אך הבעיה אינה נפתרת. עוד נוכחנו לדעת כי הפקחים של משרד התמ"ת- משרד שמוטל עליו לאכוף את החוק, אינם מגיעים למקומות התעסוקה ואינם אוכפים את החוק.

המעסיקים ממשיכים לנצל את בני נוער שרוצים לעבוד נואשות, ואינם מוכנים , גם כשהם יודעים את לשון החוק, להתלונן לרשויות או לפנות ל"נוער העובד והלומד" גוף שמסייע לבני הנוער להתלונן.
מתוך הנתונים לעיל, אנו פונים לחברי מועצת התלמידים העירונית ולמחלקת החינוך של העירייה, אנו מציעים להקים גוף עירוני מקומי, אשר יסייר בין מקומות העבודה ויבדוק את תנאי העבודה של בני הנוער במיוחד בחופשות. גוף זה יורכב מבני נוער חברי מועצת הנוער המקומית, ופקחים של הרשות המקומית. עם קבלת נתונים על ניצול ופעילות בניגוד לחוק הגוף יפנה לעובדים ולמעסיקים. הגוף ייעץ לבני הנוער למי לפנות כדי להתלונן ויממן פניה לבית הדין לענייניי עבודה.

כמו כן תהיה קופה שתסייע כלכלית לבני הנוער שיפוטרו מעבודתם עקב הגשת תלונה נגד המעסיק עד שימצאו עבודה אחרת.

כלים לפתרון ותוצר
כלי עזר לפתרון ותוצר

דפי עבודה לתלמיד
כיצד ללמד מיומנויות
הוראה של פתרון ותוצר

3 רציונאל מטלת הביצוע
3 חוזרים ונהלים
3 חלופות במטלת ביצוע
3 מטלת ביצוע לדוגמא
3 יוזמות מורים
3 דפי עבודה לתלמיד
3 מחוון הערכה
3 מפת הדרכים, נספחים למפה
3 הוראת המטלה לכיתות מב"ר
3 מיומנויות חשיבה
3 מטלת הביצוע כמטלת הערכה
    באזרחות (אגף תל)
3 הוראה לקראת מטלת ביצוע
3 מדברים על מטלת הביצוע
3 מבחר תוצרים מעבודות תלמידים
3 יוזמות אזרחיות
3 מקום מכאן
3 מכנה משותףעמוד ראשי   |   להיות אזרחים בישראל   |   מאגר מידע   |   קהילת תלמידים   |   קהילת מורים   |   שאל את המומחים   |   וידאו אזרחי

אודות   |   צרו קשר   |   תנאי שימוש באתר   |   הגנה על פרטיות